تعداد پورت SFP

پورت SFP نوعی شکاف یا اسلات در یک دستگاه شبکه است که فرستنده-گیرنده های کوچک (SFP)
در آن قرار می گیرد. به عبارتی دیگر پورت SFP یک رابط تبدیل است که در فرم فاکتور کوچک و
قابل جدا شدن برای مصارف صنعتی طراحی شده و امکان اتصال سوئیچ ها و روترها بر روی یک
شبکه را میسر می کند.

 
تعداد پورت SFP