سرعت پردازنده

central processing unit یا همون CPU ، سخت‌افزاریه که امکان برهم‌کنش (عملکرد متقابل)
تجهیزات الکترونیکی شما رو با نرم‌افزارها فراهم می‌کنه. واحد سنجش سرعت پردازنده هرتز (Hertz)
است و عموما به دلیل بزرگ بودن با واحد گیگاهرتز (Gigahertz) معرفی می‌شود.
سرعت پردازنده