حافظه RAM

‌RAM یا Random Access Memory گونه‌ای از حافظه برای ذخیره‌سازی داده‌هاست
که اجازه می‌دهد فایل‌ها در مدت زمانی کوتاه نوشته و خوانده شوند.
حافظه RAM